Διαθέσιμο το iOS 10.1.1 για iPhone, iPad και iPod touch

iOS 10.1.1


Διαθέσιμο είναι από την Apple το iOS 10.1.1. Με την εγκατάσταση του update διορθώνονται διάφορα μικροπροβλήματα (bugs) του λειτουργικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του Health App που δεν έδειχνε ορισμένες πληροφορίες στους χρήστες.

Το update είναι σχετικά μικρό, γύρω στα 64 MB και έχει ως περιγραφή:
«This update fixes bugs including an issue where Health data could not be viewed for some users».