Η τιμή του iPhone 6 σε 27 διαφορετικές χώρες

Στον πίνακα πιο κάτω μπορείτε να δείτε τη διαφορά στη τιμή ενός iPhone 6. Αναγράφονται οι τιμές για το 2015 και το 2016 ξεκινώντας από την πιο ακριβή που είναι η Βραζιλία.

Δείτε τη λίστα

iPhone 6 τιμές