Ενιαία μνήμη 15GB για τα Google Drive, Gmail και Google+

Shared storageΗ Google ανακοίνωσε ότι ενοποιεί τον αποθηκευτικό χώρο των Gmail, Google Drive και Google+ και προσφέρει για τους χρήστες των τριών υπηρεσιών συνολική cloud μνήμη 15GB. Η μέχρι τώρα κατανομή ήταν 10GB για το Gmail ενώ τα Google Drive και Google+ μαζί διέθεταν 5GB. Με αυτή την ενοποίηση ο χρήστης θα έχει την ευχέρεια να αξιοποιεί τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο όπως αυτός κρίνει καλύτερα. Σε περίπτωση που τα 15GB δεν είναι αρκετά υπάρχει η δυνατότητα αγοράς επιπλέον αποθηκευτικού χώρου ο οποίος μπορεί να αποκτηθεί με $4.99 το μήνα για 100GB επιπλέον ή με $9.99 το μήνα για 200GB επιπλέον.
Η αλλαγή θα γίνει ορατή μέσα στις επόμενες εβδομάδες μαζί με την αναβάθμιση της σελίδας του Google Drive.

[Πηγή]