Πρώτο το Facebook στον διαδικτυακό εκφοβισμό

facebookΣύμφωνα με τη μελέτη του knowthenet.org.uk που δημοσίευσε η Daily Mail, το 87% των εφήβων έχουν πέσει θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού μέσω του Facebook, ενώ το ένα πέμπτο μέσω του Twitter.
Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ότι 49% των χρηστών έγιναν στόχος ενώ ήταν off-line, ενώ μόνο το 37% απ’ όσους έπεσαν θύματα εκφοβισμού το κατήγγειλαν.
Τα πιο συνηθισμένα θύματα του cyber bullying είναι αγόρια ηλικίας 19 ετών